Als je dagelijks bij een temperatuur van -12 graden Celsius moet werken dan heb je een kwaliteit winter jas nodig. Als je tijdens dat werk ook nog de kettingzaag, bijtel en hamer wil hanteren dan moet je een jas hebben met maximale flexibiliteit. PEAK sport durfde de uitdaging aan. Warm, robuust, flexibel en elegant was de uitdaging. Warm, robuust, flexibel en elegant werd het.

Winterjassen gesponsord door PEAK Sport

PEAK Sport heeft zeer sportief meegeholpen om de carvers en medewerkers van het Nederlands IJsbeelden Festival in nieuwe sportieve winterjassen te steken.
Namens alle medewerkers willen wij PEAK Sport heel erg bedanken voor dit zeer gewaardeerde warme gebaar.
PEAK sport is op de sportmarkt thuis. Zie: www.peak-sport.nl/