De VAZO is een platform in Amsterdam Zuidoost, waar ondernemers, bestuurders en beleidsmakers elkaar in een formele en informele sfeer kunnen ontmoeten. De carca 600 contactpersonen van de lidbedrijven vormen een zeer actieve business club.  Leden van de VAZO ontmoeten elkaar maandelijks tijdens de drukbezochte ledenborrel en treffen elkaar in kleiner gezelschap tijdens ledenlunches, themabijeenkomsten en workshops.

Maar de VAZO kijkt verder dan Amsterdam Zuidoost en heeft een samenwerkingsconvenant afgesloten met de VEBAN en de ORAM. Onder deze gezamenlijke koepel behartigen de bedrijvenverenigingen de belangen van alle ondernemers in groot Amsterdam.

De Bedrijvenvereniging VAZO heeft de volgende doelstellingen:

  • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van het bedrijfsleven in de breedste zin van het woord
  • Initiëren en verstevigen van zakelijke relaties
  • Promotie van de zuidoostelijke regio van Amsterdam als zakelijke vestigingsplaats

 

De vereniging houdt zich bezig met thema’s als bereikbaarheid, wonen, de arbeidsmarkt en de veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.
Meer informatie: www.vazo.nl/