Zang is de oudste traditionele muziek in Afrika. Het is een vorm van communicatie en speelt een belangrijke rol in de Afrikaanse maatschappij en cultuur. Liederen vergezellen huwelijk, geboorte, rites, jacht en zelfs politiek. In deze scène zie je drie Afrikaanse vrouwen in traditionele klederdracht een prachtig nummer zingen.

Afrikaanse muziek:

Dans in Afrika is van oudsher een gezamenlijk gebeuren en geeft vooral uiting aan het leven in de gemeenschap.

Door dans worden sociale patronen en waarden binnen de stam aan de gemeenschap doorgegeven. Ook biedt dans hulp bij het dagelijks leven en werk, het volwassen worden, geeft lof of kritiek op leden van de gemeenschap, viert feest of begeleidt begrafenissen, vertelt verhalen uit de geschiedenis of maakt contact met de goden en voorouders. De traditionele Afrikaanse dans wordt over het algemeen begeleid door de ritmische klanken van diverse percussie instrumenten, zang en voeten (stampen op de grond).

De klank en het ritme van de trommel drukt de stemming van het volk uit. De trommel is het teken van leven; de beat is de hartslag van de gemeenschap. De kracht van de trommel is om emoties op te roepen, om de zielen van degenen die haar ritmes horen te raken. Het is een gelegenheid om elkaar een gevoel van verbondenheid en solidariteit te geven. Een collectief gevoel van het ritme van het leven, waarin jong en oud, rijk en arm, mannen en vrouwen allen zijn uitgenodigd om bij te dragen aan de samenleving.

In het algemeen dansen de mannen met grote bewegingen van het lichaam en met sprongen. Vrouwen dansen kleinere bewegingen met veel gebruik van "shuffle stappen", met het lichaam in een gebogen positie en met gebogen knieën. Er wordt veel in een circel gedanst, soms zijn er solo dansers of muzikanten in het midden, soms dansparen. De extatische inbeslagneming is een essentieel onderdeel van de ceremoniële dansen.

Muzikale vorming in de Afrikaanse samenleving begint al bij de geboorte. Kinderen worden op de rug van hun moeder gedragen, ook tijdens het werk, bij feesten en sociale gelegenheden. De kinderen wiegen zo heerlijk op het ritme van de bewegingen van hun moeder en op de klanken van de muziek. Oudere kinderen leren dansen van ervaren Master dansers. De kinderen moeten de aangeleerde dans precies zo uitvoeren als onderwezen, zonder variatie. Improvisatie mag pas als de kinderen de dans beheersen en ze de goedkeuring van de dorpsoudsten hebben mogen ontvangen.

De Afrikaanse dans is polyritmiek, schouders, borst, heupen, armen en benen bewegen op verschillende ritmes van de muziek. Dansers kunnen ook ritmes toevoegen aan de muziek. Hierdoor kunnen er zeer complexe bewegingen ontstaan. De dansers schakelen tussen de verschillende ritmes terwijl ze zuiver en duidelijk blijven. Er wordt meestal met twee ritmes gedanst, de combinatie van drie ritmes is te zien bij zeer ervaren dansers. Een combinatie van vier ritmes is zeer uitzonderlijk.

Toeschouwers maken vaak deel uit van Afrikaanse dans, behalve bij bijvoorbeeld spirituele dansen of initiatie dansen. Veel dansen worden enkel uitgevoerd door mannen of enkel door vrouwen. Er is een sterk geloof in wat vrouwelijk is en wat mannelijk en er heerst een taboe op de interactie van beide. Traditionele dansen maken vaak deel uit van culturele activiteiten.