Stichting Lezen & Schrijven

Naast de samenwerking met de mooiste boekenwinkel van Nederland, Waanders in de Broeren, werkt het Nederlands IJsbeelden Festival dit jaar ook samen met stichting Lezen & Schrijven.  Eric Broekaart, organisator van het  festival: “Laaggeletterdheid is een onderschat maatschappelijke probleem. Het thema van het Nederlands IJsbeelden Festival “Wereldberoemde Verhalen” leent zich perfect om de problematiek rond laaggeletterdheid te belichten.”

In Nederland wonen maar liefst 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In tegenstelling tot wat veel mensen misschien denken is tweederde van deze mensen van Nederlandse afkomst. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten maar hebben wel veel moeite met lezen en schrijven. Het werken met de computer, het invullen van formulieren, je administratie thuis bijhouden, het voorlezen van (klein)kinderen en het begrijpen van geschreven informatie zorgt dagelijks voor grote problemen.

Schaamte zorgt er veelal voor dat mensen  proberen te maskeren of te ontkennen dat ze moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Het gevolg kan zijn dat mensen snel in een zelfgekozen isolement terecht komen waarin ze hun probleem niet zichtbaar hoeven te maken.

De stichting is blij samen op te trekken met het Nederlands IJsbeelden Festival. Merel Heimens Visser, directeur van stichting Lezen & Schrijven, geeft aan: “De meeste Nederlanders kennen niemand in hun omgeving die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen. Toch zijn 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd. Laagdrempelige evenementen, zoals het Nederlands IJsbeelden festival maken het mogelijk om het onderwerp op een speelse manier onder de aandacht te brengen. Zodat mensen de signalen zoals ‘ik ben mijn bril vergeten’ herkennen en het gesprek wel aangaan om zo te verwijzen naar adequate cursussen en opleidingen”

Tijdens het Nederlands IJsbeelden Festival wordt net name het plezier en het belang van lezen benaderd. Tevens wordt erop een niet dwingende manier gewezen op de vele mogelijkheden die er zijn om uit de impasse van laaggeletterdheid te komen.